עלון לשבת

פרשת בהעלותך

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 355...

חג שבועות

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 354...

פרשת במדבר

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אייר תשפ"ג | גליון מס' 353...

פרשת בהר-בחוקותי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אייר תשפ"ג | גליון מס' 352...

פרשת אמור

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אייר תשפ"ג | גליון מס' 351...

פרשת אחרי מות – קדושים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אייר תשפ"ג | גליון מס' 350...

פרשת תזריע – מצורע

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | ניסן תשפ"ג | גליון מס' 349...

פרשת שמיני

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | ניסן תשפ"ג | גליון מס' 348...

שבת חול המועד פסח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | ניסן תשפ"ג | גליון מס' 347...

פרשת צו

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | ניסן תשפ"ג | גליון מס' 346...

פרשת ויקרא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר תשפ"ג | גליון מס' 345...

פרשת ויקהל-פקודי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אדר תשפ"ג | גליון מס' 343...

בודק...