עלון לשבת

פרשת כי-תצא

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת שופטים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אלול תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת ראה

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אב תשפ"ג להדפסה והורדה בקובץ pdf לחץ...

פרשת עקב

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אב תשפ"ג | גליון מס' 363להדפסה...

פרשת ואתחנן

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אב תשפ"ג | גליון מס' 362להדפסה...

פרשת דברים

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | אב תשפ"ג | גליון מס' 361להדפסה...

פרשת מטות-מסעי

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תמוז תשפ"ג | גליון מס' 360להדפסה...

פרשת פנחס

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תמוז תשפ"ג | גליון מס' 360...

פרשת בלק

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | תמוז תשפ"ג | גליון מס' 359...

פרשת חקת

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 358...

פרשת קרח

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 357...

פרשת שלח לך

העלון השבועי מישיבת "קול רינה- רב פעלים" | סיון תשפ"ג | גליון מס' 356...

בודק...