מאמר לשבת

י"ד אלול תשפ"ג

פרשת כי תבוא – פרנסה בנקל

בפרשת "כי תבוא" (מתחילת פרק כח) אנו קוראים על הברכות הנפלאות המיועדות לעם ישראל כאשר הם הולכים בדרך ה', ושומרים את מצוותיו. ובכלל הברכות ישנה ברכה אחת נפלאה הכוללת...

ז' אלול תשפ"ג

פרשת כי תצא – מלחמת היצר

לפרשת "כי תצא" ישנה מעלה מיוחדת על פני כל שאר פרשיות התורה, בכך שהיא הפרשה העמוסה ביותר במצוות מכל שאר פרשיות התורה, ויש בה שבעים וארבע מצוות, והרי ככל...

א' אלול תשפ"ג

פרשת שופטים – קדושת השערים שבראש

פרשתנו פותחת במצות: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך" (דברים טז, יח). פירושה הפשוט של מצוה זו הוא שיש להעמיד שופטים ושוטרים בכל עיר...

כ"ד אב תשפ"ג

פרשת ראה

כיצד ניגשים ללמוד תורה רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה:אֶת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹת יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם: (דברים יא, כו-כז) הברכה האמורה היא...

י"ז אב תשפ"ג

פרשת עקב

סגולות ברכת המזון ובהמשך הפרשה מצוה התורה "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך" (דברים ח, י), והיינו שנצטוינו בזה לברך ברכת המזון אחר אכילת פת, וסגולות רבות ונפלאות במצוה...

י' אב תשפ"ג

פרשת ואתחנן

מיתוק הדינים וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהֹוָה בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר: אבא עטרת ראשינו רבינו יורם אברג'ל הביא את דברי חכמינו הקדושים שאמרו "ואתחנן" גימטריא חמש מאות וחמש עשרה, ובא לרמוז שמשה...

ב' אב תשפ"ג

פרשת דברים

טהרת המוח והלב ספר דברים בכללותו הוא דברי תוכחתו של משה לעם ישראל, שאמרם בסמוך לפטירתו החל מראש חודש שבט ("בעשתי עשר חודש באחד לחודש") ועד ליום פטירתו בז'...

כ"ד תמוז תשפ"ג

פרשת מטות-מסעי

צבאות ה' הביא אבא היקר את דברי חכמינו הקדושים שביארו, אלף למטה אלף למה, למה כפל את הלשון "אלף למטה אלף למטה"? ללמד אותנו שעל כל אלף ששלח משה...

יולי 6, 2023

פרשת פנחס

"איש על העדה" בפרשתנו קוראים אנו על בקשתו של משה רבנו מהקב"ה שימנה מנהיג ראוי שינהיג את עדת בני ישראל אחר פטירתו, כמו שנאמר: "יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל...

י"א תמוז תשפ"ג

פרשת בלק

הפרשה מסיימת במעשהו של זמרי, אשר חילל את קדושתו עם אותה מדינית, וגרם למגיפה קשה שגבתה עשרים וארבעה אלף איש מעם ישראל. חז"ל מספרים (סנהדרין פב, סע"א) שבאותה שעה...

יוני 22, 2023

פרשת חקת

מעלת "המומים" בספר עבודת ישראל למגיד מקוז'ניץ, (הוא הגאון החסיד רבי ישראל בן רבי שבתאי הופשטיין שהיה תלמיד חכם גאון וחשוב, ואדמו"ר חשוב מגדולי הדור, והוא תלמידם של הנודע...

יוני 15, 2023

פרשת קרח

אשה בונה דרשו חכמינו הקדושים על הפסוק, חכמת נשים בנתה ביתה, ואוולת בידיה תהרסנו, חכמת נשים בנתה ביתה, זו אישתו של און בן פלת, "ואוולת בידיה תהרסנו" זו אשתו...

בודק...