שאלות ותשובות

מדוע חג סוכות בתשרי ולא בניסן?

אוקטובר 2, 2023

שמעתי מאבא מארי היקר והאהוב רבינו יורם אברג'ל, ששאל בשם חכמינו הקדושים שאלה פשוטה ונשגבה, הואיל ויצאנו מארץ מצרים בחודש ניסן, והסוכה היא זכר לענני כבוד, מפני מה אם כן חג הסוכות הוא בחודש תשרי ולא בניסן?

והשיב בשם רבינו הטור, שצוותה התורה הקדושה שחג הסוכות יהיה בחודש תשרי דוקא ולא בניסן, אף על פי שבחודש ניסן יצאנו ממצרים, והטעם הוא, כי אם הסוכה הייתה בחודש ניסן, היו האנשים חושבים שעושים את הסוכה מכיון שעכשיו מתחילים ימי החום, ובונים סוכה שהיא דירה של אוויר, ולא היו מבינים שזה זכר לענני כבוד, אבל עכשיו שבונים את הסוכה בחודש תשרי דוקא שאז מתחיל הסתיו ובאים ימים קרירים, ובכל זאת יוצאים מהבית והולכים לסוכה, רואים כולם שזה זכר לענני כבוד. וכן כתב גם מורינו הרב חיים יוסף דוד אזולאי – מרן החיד"א הקדוש בספרו הבהיר 'חומת אנך' (ויקרא פרשת אמור).

בודק...