שאלות ותשובות

עלית כהן לתורה ולברכת כוהנים

יולי 26, 2023

נכון שביום ט' באב בבוקר, בתפילת שחרית לא יעלו "כהן" לתורה, אלא יעלו ישראל, והכהן ישאר בבית הכנסת ולא יצא, וכמו כן בתפילת שחרית הכהנים לא יברכו ברכת הכהנים, כי אומרים שם וישם לך שלום, והרי אין לו שלום לאבל. ודעת אהובינו הגאון מופת הדור רבינו עובדיה יוסף שאפשר להעלות כהן גם בשחרית, אולם מנהגו של אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל ומנהג אביו רבי חנניה, כמנהג הקדושים, שלא להעלות כהן לספר תורה בשחרית של תשעה באב, והטעם, משום שבטלה כהונה מבית ה'. אבל במנחה יעלו כהן לתורה, כי מנחה זה עת הנחמה והעידוד לכבוד ביאת משיח צדקנו, וכן מנהג אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל. ונוהגים שזה שעלה שלישי בשחרית יעלה שלישי במנחה, וכן מנהג אבא היקר והאהוב.

בודק...