שאלות ותשובות

מעוברת ביום כיפור

ספטמבר 22, 2023

איש ואשה שזכו וחנן אותם ה' יתברך בהריון, מצד ההלכה אשה מעוברת צריכה לצום ביום כיפור, אולם כיום הרבה מהרופאים המומחים סוברים שאשה מעוברת חייבת לשתות מעט ביום כיפור כדי לשמור על הוולד.

ולכן, אם האשה מרגישה טוב וברוך ה' היא בכוחות חזקים, נכון שתשתה הרבה בערב יום הכיפורים, ובמשך כל יום הכיפורים תהיה בחדר שיש בו מזגן. ואם האשה חלשה, או שההריון בסיכון חלילה, או שהיא לא חשה בטוב מלבד ההריון, תכין לעצמה חבילה של "שלוקים" הנקראים "איגלו", שיש בכל אחד כזה שלושים מ"ל, ותשתה כל פעם אחד כזה, ותמתין בן "שלוק" ל"שלוק", שמונה דקות. ואם היא מרגישה שצריכה לשתות יותר, ואפילו רק חושבת שאולי היא צריכה, תשתה כל חצי דקה שלוק אחד. ואם גם זה לא מספיק, תשתה כדרכה. וגם אשה בהריון שהיא בריאה ברוך ה', אם היא תרגיש כאבי בטן או התכווצויות במשך יום הכיפורים, תשתה כאמור לגימות קטנות, בגודל של שלוק, כפי שמבואר.

ולגבי אכילה בכיפור, אם היא מרגישה חלשה, תאכל לפי "שיעורים" שזה אומר, תאכל שלשים גרם, ותפסיק שמונה דקות, ושוב תאכל ותפסיק, וכן על זה הדרך.

וסיפר לי אהובינו הגאון החסיד רבינו אברהם שמחה הכהן קוק רבה של העיר רחובות, שפעם שאלו את הרב מבריסק למה הוא מיקל ביום הכיפורים להתיר לרבים לאכול ולשתות? והשיב להם אני לא מיקל, אלא אני מחמיר, כי אני מחמיר בדיני פיקוח נפש, להציל את הנפש.

בודק...