שאלות ותשובות

מנהגי ערב כיפור

ספטמבר 22, 2023

כל איש שיש לו אפשרות לטבול במקווה בערב יום הכיפורים בבוקר, או בצהריים יש בזה מעלה גדולה, ותבוא עליו ברכה. וכדאי להתרחק מהים, מכיון שהוא מקום סכנה ה' יצילנו, ומי שבכל זאת הולך לטבול בים, יזהר מאד להתרחק מן הסכנה, וה' יתברך יגן ברחמיו על עמו ועל נחלתו כולם.

בודק...