שאלות ותשובות

מי שנוטל אנטיביוטיקה כיצד ינהג ביום הצום?

יולי 26, 2023

מי שלוקח "אנטיביוטיקה", ויש לו כח לצום תבוא עליו ברכה, ואם מחמת האנטיביוטיקה שהוא לוקח הוא חלש הרבה, מותר לו לאכול ולשתות, כי הוא נחשב חולה שאין בו סכנה. ולוקחי האנטיביוטיקה, לא יפסיקו לקחת את התרופה ביום הצום, כי החשיבות בתרופה זו היא, לשמור על הרצף דבר יום ביומו, ואסור להפסיק את האנטיביוטיקה באמצע הזמן, כי חס ושלום לפעמים עלולה להיות סכנה עתידית בשל כך, ושומר פתאים ה'.

בודק...