שאלות ותשובות

מי שאחזו בולמוס כיצד ינהג?

ספטמבר 22, 2023

מי שאחזו "בולמוס", והוא חולי שבא מחמת רעבון, וסימנו שעיניו כהות ואינו יכול לראות, מאכילין אותו עד שיאורו עיניו, ואם אין שם מאכל של היתר, מאכילין אותו מאכל איסור, ואם מונחים לפניהם שני מיני איסורים, אחד חמור מחבירו, מאכילין אותו הקל תחלה.

בודק...