שאלות ותשובות

מי צריך לצום ועד מתי צמים?

יולי 26, 2023

מצוה על הבריאים לצום ביום ט' באב, בגלל חמשה דברים שאירעו ביום זה, והקשה שבהם שנשרף בו בית המקדש. והתענית מתחילה משקיעת החמה של יום ח' באב עד צאת הכוכבים ביום ט' באב, ומיד בסיום הצום, יברכו ויאכלו וישתו, ולא צריכים להוסיף על הצום עוד דקות נוספות, כי אין בזה שום תוספת על הקודש. וכמה מעורכי ה"לוחות שנה" החמירו על הציבור הקדוש בחינם, והוסיפו עוד כמה דקות, כל אחד כפי השגתו.

בודק...