שאלות ותשובות

מהם זמני צום תשעה באב?

יולי 26, 2023

צום תשעה באב מתחיל משקיעת החמה, ומאותו זמן והלאה נאסר בכל החמשת עינויים (שיבוארו אי"ה להלן סימן תקנ"ד), וליל תשעה באב דינו כיום תשעה באב ואין להקל בו. ואפילו בבין השמשות של כניסת תשעה באב אין להקל כלל, ודינו כבין השמשות של יום הכיפורים, ולכן החכם עיניו בראשו להקדים אכילתו מעט, וכן ישתה מים מרובים בערב תשעה באב קודם שיגיע זמן שקיעת החמה ובין השמשות כדי שיוכל לצום כראוי לכבודו של בית ה' שחולל בגויים בעוונות הרבים, וכשיגיע סמוך לשקיעת החמה יסיים כל אכילתו ושתייתו.

בודק...