שאלות ותשובות

מהם הזמנים שבהם תוקעים בשופר?

ספטמבר 5, 2023

הגם שתוקעים בשופר גם בחודש אלול, ובעשרת ימי תשובה, בערב ראש השנה לא תוקעים בשופר, מכיון שהמצוה מן התורה לשמוע קול שופר זה דוקא בראש השנה עצמו, וכדי להבדיל בין תקיעות שופר שהם חובת היום, לתקיעות שהם רק מכוח המנהג, לכן לא תוקעים בערב ראש השנה.

בודק...