שאלות ותשובות

מהם ההוספות המיוחדות בחודש אלול?

ספטמבר 5, 2023

נוהגים ברוב המקומות לתקוע בשופר בחודש אלול, אולם זה לא חובה, כי המצוה לשמוע קול שופר זה דוקא ביום ראש השנה, ומנהג הספרדים שתוקעים בשופר בסליחות באמירת "ה' ה' אל רחום וחנון". ומנהג אחינו האשכנזים שתוקעים בשופר בחודש אלול בסיום תפילת שחרית אחר אמירת "עלינו לשבח", ואחר כך אומרים מזמור "לדוד ה' אורי וישעי".

בודק...