שאלות ותשובות

מהי מצות קידוש שבת?

אוקטובר 11, 2023

מצות עשה מן התורה לקדש את השבת בדברים, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, והוא, על ידי שיאמר בפיו דברי שבח להשם יתברך על אודות השבת שהנחילנו, ועל כן אומרים בבית הכנסת פרשת ויכלו השמים והארץ כל הציבור יחד שהיא עדות על מעשה שמים וארץ והבריאה כולה שבראה השם יתברך בששה ימים ונח ביום השביעי ועל כן ציונו השם יתברך לקדשו.

בודק...