שאלות ותשובות

מהו מנהג "קימחא דפיסחא" שנהגו לחלק לצריכים לכך, קודם חג הפסח?

מרץ 29, 2024

בימי הגמרא הקדושה היו נוהגים לחלק לעניים חיטים לצורך הפסח, כדי שיוכלו לטחון אותם לקמח, ולאפות בהם מצות, לקיים בהם מצות חג הפסח באכילת מצה. ועל שם זה נקראת הצדקה שמחלקים סמוך לחג הפסח בשם המפורסם "קימחא דפיסחא", שמשמעות המילים הוא "קמח לחג הפסח" לצורך אפיית המצות. 

אולם בזמן הזה, כולנו רגילים לקנות מצות מוכנות עבור חג הפסח, ולכן עלינו להשתדל לשמח את בעלי המשפחות המבורכות, וכן את כל אותם מאחינו בית ישראל שמצבם הכלכלי דחוק מעט, לכבוד חג הפסח בהענקת עזרה לכבוד החג הקדוש, איש כפי כוחו. ואשריהם ישראל שברוך ה' משפיעים שפע גדול מאוד בחג הקדוש הזה, ומסייעים בכל כוחם במנות מזון מכובדות ונאות לשם שמים, ותבא עליהם ברכת טוב.

בודק...