שאלות ותשובות

מהו המקום הנכון והטוב להדליק בו את החנוכיה?

דצמבר 8, 2023

מקום ההדלקה הטוב ביותר הוא בפתח הדלת, מכיון ששם העוברים שובים רואים את החנוכיה מאירה בנרות החנוכה, ובזה מתפרסם הנס שעשה ה' יתברך לאבותינו. 

ואם יש מזוזה בצד ימין ידליק במשקוף בצד שמאל. ואם אין מזוזה, כגון שזו חצר בלי משקוף, שהיא פטור מן המזוזה, ידליק בצד ימין של הכניסה. 

ודורשי רשומות נתנו סימן לדבר, ויהי מיקץ שנתיים ימים. 'שנתים' בא סימן, "שמאל נר תדליק, ימין מזוזה". 'ימים', "יעדר מזוזה, ימין מדליק". כן העלה אבא היקר עטרת ראשינו רבינו יורם מיכאל אברג'ל. 

ואם יש לו חלון הפונה לרשות הרבים, טוב להדליק את החנוכייה בחלון, כי בזה יהי יותר פירסום הנס.

בודק...