שאלות ותשובות

כשרופא אומר שהחולה צריך לאכול והחולה טוען שלא צריך כיצד ינהגו

ספטמבר 22, 2023

חולה שאומר שמרגיש את עצמו יציב וחזק ואינו צריך לאכול, והרופא אומר שהחולה חייב לאכול, שומעים לרופא, וצריך החולה לאכול, שספק נפשות להקל, ומה שהחולה חושב בדעתו שיכול לצום, אפשר שאין זה אלא כח המדמה, שמדמה בדעתו שיכול לצום ושלא ינזק, ושמא אינו כן ח"ו.

בודק...