שאלות ותשובות

כיצד מעוברת תנהג אם מתעקשת לצום?

יולי 26, 2023

מעוברת שרצתה להחמיר על עצמה ולצום בתשעה באב, נכון להסביר לה בדרכי נועם, שלא נכון לעשות כן, כי חס ושלום עלולה להיגרם סכנה להריון. וגם אם היא צמה בהריונות אחרים ולא היה סיכון, אין מכך שום ראייה להריונות הנוכחיים, ולכן מצוה שלא תצום.

ומעוברת שמתעקשת בכל זאת לצום בתשעה באב, הגם שהיא לא עושה נכון, בכל זאת, כדי לצמצם חלק מהסכנה עד כמה שאפשר, ילמדו אותה שתשתה הרבה מים בערב הצום, כל חצי שעה או שעה כוס אחת, וביום הצום תשתדל להיות בחדר עם מזגן, וה' יתברך יתן סייעתא דשמיא, ויגן על כל עמו ישראל.

בודק...