שאלות ותשובות

כיצד ינהג החולה באכילה ביום כיפור?

ספטמבר 22, 2023

חולה שצריך לאכול ולשתות בכיפור, לכתחילה יאכל לפי שיעורים, שיכין לעצמו חבילה של "שלוקים" הנקראים "איגלו", שיש בכל שקית כזו שלושים מ"ל, וישתה כל פעם, שלוק אחד כזה, וימתין בן "שלוק" ל"שלוק", שמונה דקות. ואם הוא מרגיש שצריך לשתות יותר, ואפילו רק חושב שאולי הוא צריך, ישתה כל חצי דקה שלוק אחד. ואם גם זה לא מספיק, ישתה כדרכו. ולגבי אכילה בכיפור, יאכל לפי "שיעורים" שזה אומר, יאכל שלשים גרם, ויפסיק שמונה דקות, ושוב יאכל ויפסיק, וכן על זה הדרך.

בודק...