שאלות ותשובות

כאשר שני רופאים חלוקים בדעתם האם על החולה לצום

ספטמבר 22, 2023

אם רופא אחד אומר, צריך החולה לאכול, ולעומתו רופא אחד אומר, אינו צריך לאכול, מאכילין אותו. ואפילו אם הרופא שאומר אינו צריך לאכול בקי קצת יותר מהרופא השני, בכל זאת שומעים לרופא שהורה לאכול.

בודק...