שאלות ותשובות

ישיבה על הקרקע ביום תשעה באב

יולי 26, 2023

בתשעה באב מתפללים ערבית ושחרית בבית הכנסת, כאשר יושבים כולם על הרצפה, להראות אבל על חורבן בית המקדש. וטוב יותר שלא לשבת על הרצפה ממש, אלא ישימו איזה מזרן או סדין או קרטון, כדי לחצוץ בין האדם לבין הרצפה, כמו שהעלו מרן הבן איש חי הקדוש, ואדונינו אבינו רבינו יורם מיכאל אברג'ל.

. ובתפילת המנחה, יושבים על הכסאות, מכיון שבמנחה האבילות נחשבת אבילות קלה יותר, כי זה כבר זמן הנחמה והחיזוק.

בודק...