שאלות ותשובות

חצר שיש לה שני פתחים, האם צריך להדליק חנוכיה בשני הפתחים, או די להדליק חנוכהי בפתח אחד?

דצמבר 8, 2023

חצר שיש לה שני פתחים משני צדדים, מעיקר ההלכה היו צריכים להדליק חנוכיה בשני הפתחים, משום מראית העין, שמא יחשבו העוברים והשבים, שהוא לא מדליק חנוכיה. ואם שני הפתחים בצד אחד של הרחוב, לא צריך להדליק בשני הפתחים. 

ואולם, מצד ההלכה, גם בחצר שיש לה פתח משני צדדים, אם מדליק רק בפתח אחד, יש לו על מה לסמוך, כי יש נוהגים בזמן הזה להדליק את החנוכיה בתוך הבית, ולכן גם אם מדליקים רק בפתח אחד, ויש כאלו שיעברו ולא יראו את החנוכיה, יחשבו שהדליקו בתוך הבית.

בודק...