שאלות ותשובות

זמני אמירת הסליחות?

ספטמבר 5, 2023

נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים במשך כל חודש אלול עד יום הכיפורים, חוץ מיום ראש חודש עצמו, כי בימים אלו עלה משה רבינו עליו השלום למרום, והעתיר בתפילה לפני ה' יתברך בעד עם ישראל, והתרצה לו הקדוש ברוך הוא וקיבל תפילתו, ואמר לו "סלחתי כדבריך", ולכן הוקבעו אלו הימים להיות ימי רצון בכל דור ודור.

ומנהג אחינו האשכנזים, להתחיל באמירת סליחות רק מתחילת השבוע של ראש השנה. ואם חל ראש השנה ביום שני או שלישי, נוהגים אחינו האשכנזים להתחיל סליחות מתחילת שבוע שלפניו.

בודק...