שאלות ותשובות

זמן הנחת תפילין בתשעה באב?

יולי 26, 2023

. מנהגינו שלא מניחים תפילין ביום תשעה באב בבוקר, אלא רק בתפילת המנחה, כמו שפסק מרן השולחן ערוך, וכן ראוי לנהוג בכל מקום. וקצת בתי כנסיות בעיר הקודש ירושלים מניחים תפילין בתפילת שחרית, וכך גם מנהג אהובינו מרן רבינו עובדיה יוסף, אולם בשאר מקומות ראוי לעשות כמו דעת מרן השולחן ערוך שלא להניח תפילין בשחרית כלל, אלא רק בתפילת המנחה.

ומנהג מרן הבן איש חי הקדוש, כדעת מרן השולחן ערוך שמניחים תפילין במנחה, אך כתב שעל פי הקבלה טוב להניח תפילין בבוקר "בצנעה" בלי שיראו אותו, ויקרא קריאת שמע, ויחלוץ תפילין, ויתפלל שחרית בלי תפילין.

בודק...