שאלות ותשובות

הקורא את המגילה כדי להוציא את הנשים ידי חובתן, האם יברך את הברכות של המגילה או לא?

מרץ 22, 2024

הקורא את המגילה כדי להוציא את הנשים ידי חובתן, יברך את כל ברכות המגילה. וכן הקורא את המגילה בביתו בעבור אשתו ובנותיו וכדומה, יברך את ברכות המגילה. ויברך גם את הברכה שאחרי קריאת המגילה. וכן מנהגי אנא עבדא בישיבתנו הקדושה "רב פעלים קול רינה".

ומה שפעם היו נוהגים בכמה מקומות לברך לנשים בלי שם ומלכות, זה משום שהנשים לא היו יודעות את לשון הקודש, ולפעמים לא היו נותנות דעתם להבין את המגילה, כי לא היו יודעות קרוא וכתוב. אולם בדורות שלנו, שנשות ישראל כולם חכמות, קדושות וטהורות, ומבינות את המגילה, ומקשיבות מתוך המגילה שבחומש שנמצאת בידן, בוודאי שמצוה גדולה לברך בעבורן את כל ברכות המגילה. ומברך באותו נוסח שמברך בעבור הגברים "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מקרא מגילה", ואם בירך "לשמוע מגילה", יצא ידי חובה.

בודק...