שאלות ותשובות

הלכות חולה ביום כיפור

ספטמבר 22, 2023

ציותה אותנו התורה הקדושה, "ושמרתם את החוקים ואת המשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם", ודרשו חז"ל הקדושים, "וחי בהם" אמר רחמנא – ולא שימות בהם. ועל כן, אדם שהוא לא חש בטוב, ואם הוא יצום חס ושלום עלול הוא להגיע לידי סכנה אסור לו לצום בכיפור אלא יאכל וישתה, והקדוש ברוך הוא יחשיב לו את זה למצוה, כמו שהוא צם.

בודק...