שאלות ותשובות

הוראת רופא ביום הכיפורים

ספטמבר 22, 2023

אם שני רופאים אומרים שהחולה צריך לאכול, אפילו מאה רופאים אומרים שאינו צריך, חייב לאכול. ואפילו אם החולה אומר עמהם שאינו צריך, מאכילים אותו, מאחר ששנים אומרים שצריך הוא לאכול. ולכן אשרי אדם שזריז להציל את הנפש, ומתרחק מן הסכנה.

בודק...