שאלות ותשובות

האם צמים בערב ראש השנה?

ספטמבר 5, 2023

יש נוהגים לצום בערב ראש השנה, מעמוד השחר, ועד הערב, ואנחנו לא נהגנו לצום אלא אוכלים ושותים כרגיל, ומתחזקים בתשובה שלימה ובלימוד התורה הקדושה, ונותנים בטחוננו ואמונתנו במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שיוציא לאור משפטינו, קדוש, בחסדיו ורחמיו יתברך.

בודק...