שאלות ותשובות

האם סוכה במרפסת כשרה?

אוקטובר 3, 2023

הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמים, כדי שצל הסוכה יהיה מהסוכה ולא מחמת דברים אחרים, ולכן אין לעשות את הסוכה מתחת הגג. ואפילו אם הגג גבוה מאד, לא יעשה את הסוכה מתחתיו. ולכן אם לשכנים שמעליו יש מרפסת אפילו בגובה כמה קומות מעליו, לא יעשה את הסוכה תחת המרפסת אלא אם כן חלק מהסוכה יהיה תחת אויר הרקיע. ולכל הפחות צריך שיהיה רוחב שבעה טפחים על שבעה טפחים, דהיינו חמישים ושישה סנטימטר, תחת כיפת הרקיע.

בודק...