שאלות ותשובות

האם נשים הרות צריכות לצום?

יולי 26, 2023

נשים שחנן אותם ה' יתברך בהריון, בזמן הזה פטורות מצום תשעה באב, מכיון שחוסר הנוזלים עלול לסכן חס ושלום את העובר. ואף על פי שמעיקר ההלכה נשים הרות היו צריכות לצום בתשעה באב, כמבואר במשנה ובמרן השולחן ערוך, מכל מקום בזמניהם הצום היה רק צער לאשה, אבל הוא לא היה פוגע בעובר, אולם, כיום שירדה חולשה לעולם, והצום עלול לפגוע בעובר חס ושלום, בעקבות חוסר נוזלים, הסכימו טובי הרופאים המומחים, שאשה הרה צריכה על כל פנים לשתות בתשעה באב, ומצד ההלכה מותר לה כבר גם לאכול, וקווי ה' יחליפו כח.

בודק...