שאלות ותשובות

  • ראשי
  • / שאלות ותשובות / חנוכה / האם נכון שגם הגברים ישתדלו שלא לעשות מלאכה בחג החנוכה, בחצי שעה הראשונה, בעוד הנרות דולקים או לא?

האם נכון שגם הגברים ישתדלו שלא לעשות מלאכה בחג החנוכה, בחצי שעה הראשונה, בעוד הנרות דולקים או לא?

נובמבר 28, 2023

: אמנם עיקר המנהג היה של נשים, שלא לעשות מלאכה בחצי שעה הראשונה של הדלקת נרות חנוכה, אולם גם גברים שנמנעים מעשיית מלאכה בחצי שעה הראשונה, ויושבים ליד נרות החנוכה, ומתפללים לה' יתברך, ומרבים בו בלימוד התורה הקדושה, ואחדות המשפחה, תבוא עליהם ברכת טוב. וכן מנהג אדוני אבי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל, שאף על פי ששעתו צפופה מאד בזיכוי הרבים בתורה הקדושה ובצרכי עם ישראל, שנושא על שכמו את משא העם הקדוש הנפלא הזה, אחינו בית ישראל, צאן קדושים. מכל מקום אבא רגיל לפנות מסדר יומו העמוס ביותר לפחות שעה אחת בכל יום בחג החנוכה, לשבת עם המשפחה, באווירה של קדושה ויראת שמים, ולחזק את כולם במעלת התורה הקדושה וקיום המצוות, עם סעודה לכבוד נשיא השבט של אותו היום כמבואר בספר הקדוש כף החיים.

בודק...