שאלות ותשובות

האם נכון המנהג שנהגו בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב בחנוכה?

דצמבר 8, 2023

מנהג יפה לאכול מאכלי חלב בחנוכה, זכר לזה שיהודית ביתו של יוחנן כהן גדול, האכילה את ההגמון הרשע גבינה שמנה, ונרדם וחתכה את ראשו, פירוש שהאויבים באו לאבד הכל אנשים ונשים וטף. ויש מפרשים שעל ידי אשה בא להם הנס הגדול ההוא, ושמה יהודית, כמו שמפורש באגדה, והיתה בת יוחנן כהן גדול, והיתה יפת תאר מאד, ואמר המלך יון שתשאר עמו, והאכילהו תבשיל של גבינה כדי שיצמא, וישתה לרוב, וישתכר מן היין ויישן וירדם, ויהי לו כן ויישן וירדם, וחתכה ראשו והביאתו לירושלם, וכראות שר הצבא כי מת גבורם וינוסו, והיה מזה קידוש שם ה' גדול מאד. ולכן נהגו לאכול קצת מאכלי גבינה בחג החנוכה.

בודק...