שאלות ותשובות

האם נהוג לעשות כסא מיוחד לאושפיזין?

אוקטובר 3, 2023

נכון ומצוה לעשות כסא לכבוד האושפיזין בסוכה. ונוהגים לכסות אותו במפה יפה או בטלית, וכתוב בזוהר הקדוש, שאם לא עושים כסא לאושפיזין, הם לא באים לסוכה. וכמו שכתב גאון עוזינו מרן הרב החיד"א הקדוש בספרו הבהיר 'מורה באצבע' (סימן ט' אות רפ"ט), "אור החג הקדוש ילך לסוכה, ויצוה להביא כסא, ומעיל מפואר על גבה לזכר שבעה אושפיזין עילאין קדישין, מעין דוגמא שעושין ביום המילה כסא לאליהו הנביא זכור לטוב. וכתוב בזוהר הקדוש שאם לא מכינים כסא לאליהו הנביא, הוא לא בא, זאת היתה להחרדים לדבר ה' להזמין כסא לשבעה אושפיזין עילאין קדישין. וכל לילה יאמר בפה צח בסוכה עולו אושפיזין". עד כאן לשונו.

ומנהג אבא מארי, עטרת ראשינו רבינו יורם מיכאל אברג'ל, לעשות כסא מכובד לאושפיזין, ומניחים על כסא האושפיזין את ספרי הקודש שמשתמשים בהם בסוכה, במהלך כל ימות החג, ונמצא שהכסא של האושפיזין משמש כעין ספריית קודש לימות החג, ובוודאי זהו כבודם של האושפיזין שהכסא שלהם משמש מדף לספרי הקודש שבסוכה.

וכמו כן כשמברכים ברכת המזון בסוכה, אם יש להם זימון יאמרו בחג הסוכות "וברשות שבעה אושפיזין עילאין קדישין".

בודק...