שאלות ותשובות

האם מחדשים בגדים לכבוד ראש השנה?

ספטמבר 5, 2023

מכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה ולובשים בגדים מכובסים ויפים, באמונתנו ובטחוננו בה' יתברך. ויש נוהגים לחדש בגדים חדשים בראש השנה, ויש נוהגים שלא לחדש בגדים חדשים בראש השנה אלא דוקא בחג הסוכות, וכן מנהג עבד ה' אבא מארי מופת הדור רבינו יורם אברג'ל, כי אמנם בטחוננו בה' יתברך שמו, אבל רצון ה' יתברך שתהיה אווירה של "כובד ראש" בבחינת "וגילו ברעדה".

בודק...