שאלות ותשובות

האם מותר לשמוע שירים בימי שישי אחר חצות בימי בין המצרים?

יולי 17, 2023

בימי שישי בצהריים, בתקופת ימי בין המיצרים וספירת העומר, אחר חצי היום, מותר לשמוע כלי נגינה, כי הואיל וכבר יש את הארת שבת, זהו זמן של שמחה, ובפרט אם זה מסייע בהכנות לשבת קודש בשמחה ובטוב לבב, שבוודאי אין להחמיר בזה. 

וכן העיד לנו אהובינו הגאון רבי מאיר מאזוז על אהובינו מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף, שהיה שומע כלי נגינה ביום שישי, ובמוצאי שבת, גם בימי בין המיצרים, הואיל ויש בשעות הללו הארת שבת קודש.

בודק...