שאלות ותשובות

האם מותר לשמוע שירים בימי בין המצרים?

יולי 17, 2023

נכון להימנע מלשמוע כלי נגינה בימי בין המצרים, זכר לחורבן בית המקדש, שבטל השיר בבית המקדש. מכל מקום, בשמחת מצוה כגון מילה, או פדיון הבן, או סיום מסכת, או בר מצוה, מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמחת מצוה יש להקל בדבר. ושירה בפה כשהיא דרך הודאה להשם יתברך, בלי כלי נגינה, מותרת גם בימים אלה, ומכל שכן שמותר להשמיע נעימה בתפלה, או בשעה שעוסק בתורה, וכל שכן בשבתות שבתוך ימי הספירה או ימי בין המצרים, ואין להחמיר בזה כלל. וראה להלן לגבי שמיעת כלי נגינה ביום שיש בצהריים.

בודק...