שאלות ותשובות

האם מותר לערוך חתונה בימי בין המצרים?

יולי 14, 2023

מותר להתחתן גם אחרי י"ז תמוז, ולכתחילה עד ראש חודש אב. ומראש חודש אב עדיף שלא להתחתן עד י' באב. וליל ראש חודש אב מותר להתחתן. ואחינו האשכנזים נוהגים שלא להתחתן מי"ז בתמוז, אבל להלכה זה מותר לכתחילה. 

וחתונה שנערכת אחרי י"ז בתמוז, מותר לערוך אותה בליווי תזמורת כנהוג, כי אין שמחת חתן וכלה ללא כלי נגינה. ורק יתאמצו כפי כוחם מתוך דרכי שלום, לערוך את החתונה בקדושה ובצניעות, כי מו שהביא אבא עטרת ראשינו אור עיננו רבינו יורם מיכאל אברג'ל, שבכל מקום שיש קדושה, השכינה הקדושה שורה שם.

בודק...