שאלות ותשובות

האם מותר ללכת בדרך יחידי{לבד} בימי בין המצרים?

יולי 14, 2023

מבואר בחז"ל הקדושים, שבימי בין המיצרים, כשהולך בדרך, לא יהלך יחידי בין השעה הרביעית מתחילת היום לשעה תשיעית, (כמו משמונה או תשע בבוקר, ועד אחת או שתים בצהריים), ונכון להיזהר בכל ההזהרות שהזהירו חכמינו הקדושים, כי כולם קודש, ושרשם במקום עליון. ושומר פתאים ה'.

בודק...