שאלות ותשובות

האם מותר לישון בבית הכנסת בליל כיפור?

ספטמבר 22, 2023

רבים מאחינו בית ישראל נוהגים ללון בבית הכנסת ביום הכיפורים, ולומר שירות ותשבחות בלילה עד שירדם. ומנהג עטרת ראשינו אדונינו אבינו מורינו רבי יורם אברג'ל, בישיבתו הקדושה 'רב פעלים קול רנה – היכלא דרבינו יורם', שכל הציבור כאיש אחד קוראים מסכת משניות "יומא" העוסקת בכל ענייני יום הכיפורים, ולאחר מכן קוראים זוהר הקדוש ותהילים לפי היכולת, ונחים מעט בבית ה'. וטוב לישון רחוק מעט מארון הקודש (רמ"א בשם מרדכי).

בודק...