שאלות ותשובות

האם מותר להכות{משום חינוך} תלמיד בימי בין המצרים?

יולי 14, 2023

אמרו חכמינו הקדושים, שאפילו הרב, המלמד תינוקות של בית רבן, לא יכה את תלמידו בימי בין המיצרים כלל, כי יש סכנה בדבר, וכן נהגו שההורים לא יכו את ילדיהם בימים הללו, וכל אדם יזהר שלא להכות את חבירו בימים אלו יותר מכל השנה, כי חס ושלום עלולה להיות סכנה.

ובדורות שלנו, נהגו שכל השנה הרב לא מכה את התלמידים, וכן בבית נכון יותר להרבות עם הילדים היקרים בשיחה במתק לשון פעם אחר פעם, מאשר להכות אותם בחוזק ובעוצמה רבה, כי חס ושלום אין מזה כל כך תועלת, ולפעמים גם משיג תוצאה שונה ממה שהיה צריך חס ושלום, אולם במתק לשון ידריכם לעבודת ה' יתברך. ולפעמים עדיף תשעים אחוז הצלחה, באהבה ושמחה ממחשבה של מאה אחוז הצלחה בחרדות ואיומים כבירים, ובדרך כלל זכו להתקרב באהבה יותר מאשר מפחד. ומכל מקום חשוב שיהיה גם מורא אב ואם, וכבר אמר הכתוב בעבודת השם יתברך וגילו ברעדה.

בודק...