שאלות ותשובות

האם מותר ברחיצת הפה?

ספטמבר 22, 2023

לא ישטוף את פיו במים ביום הכיפורים, מכיון שאיסור אכילה ושתיה הוא אפילו בכל שהוא ולא רק בכשיעור, ולכן הנהגה טובה לצחצח את השיניים בגמר סעודה מפסקת של ערב יום הכיפורים, כדי שלא יפריע לו שום שארית מאכל בפיו ביום הכיפורים, אחר שבכיפור עצמו אינו יכול לצחצח שיניו ולהדיח פיו במים כדרכו בכל יום.

בודק...