שאלות ותשובות

האם חולה שאין בו סכנה צריך לצום?

יולי 26, 2023

חולה פטור מצום תשעה באב, אף על פי שאין בו סכנה, כי אם יש בו סכנה, אפילו בכיפור הוא פטור, אבל זה שהוא חולה ואין בו סכנה, פטור על כל פנים מצום תשעה באב.

וכל שכן חולי סוכר, הנקרא "סכרת" פטורים מצום תשעה באב, וכן איש או אשה שסובלים מ"מגרנות" חזקות ביותר בצום, ומרגישים כמו פטישים בראש מהצום, הרי הם בגדר חולה שאין בו סכנה ופטורים מן הצום.

בודק...