שאלות ותשובות

האם ביום צום מותר לטעום התבשילים לדעת אם הם מבושלים ולא חסר בהם תבלין?

יולי 14, 2023

מותר ביום צום לטעום את התבשיל, ולחזור ולפלוט, ומה שנשאר קצת טעם בפה, אין בזה שום חשש. חוץ מיום הכיפורים ותשעה באב, שלא יטעם בהם את התבשיל. ויש אומרים שהתירו לטעום בתענית ציבור ולפלוט, בתנאי שלא יטעם רביעית בבת אחת, אלא מעט מעט, ויש אומרים שאפילו בפעם אחת יכול לטעום עד כדי רביעית, אם יודע בעצמו שלא יבלע כלום. וכמבואר במרן השולחן ערוך (בסימן תקס"ז סעיף א'), וכמו שהעליתי בסייעתא דשמיא בספרי הקטן "תורת רבינו יורם – שו"ת לששון ולשמחה" על ארבע תעניות ובין המיצרים.

בודק...