שאלות ותשובות

ברכת הלבנה בצאת תשעה באב

יולי 26, 2023

מנהג אדוני אבי רבינו יורם אברג'ל מיד במוצאי תשעה באב, בסיום תפילת ערבית, אומרים כל הקהל הקדוש יחד את "ברכת הלבנה", בשמחה ובטוב לבב, ויזדרזו לפתוח את הצום, והחזנים לא יאריכו על הציבור במנחה של הצום וכן יזדרזו מעט בערבית ובברכת הלבנה, כדי שלא להכביד על העם, וטוב שכבר בתחילת השקיעה יתפללו ערבית, ויזכירו לציבור לחזור על קריאת שמע בזמנה, אחר צאת הכוכבים, ויברכו ברכת הלבנה. דוד מלך ישראל חי וקיים.

בודק...