שאלות ותשובות

איך מתיחסים לדעת הרופא ביום כיפור?

ספטמבר 22, 2023

אם הרופא אומר שאינו מכיר את החולי, הרי הוא כאדם דעלמא ואין דבריו מעלין ולא מורידין (מרן השלחן ערוך). מיהו אם נחלש הרבה עד שנראה לרוב בני אדם שסמוכים אליו שהוא מסוכן אם לא יאכל, מאכילין אותו (רמ"א בשם א"ו הארוך).

בודק...