שאלות ותשובות

  • ראשי
  • / שאלות ותשובות / חנוכה / אדם שהוא גר בקומה גבוהה, האם יכול להדליק את החנוכיה בחלון, או שמא הואיל וזו קומה גבוהה לא יבחינו בכך העוברים והשבים וידליק בפתח?

אדם שהוא גר בקומה גבוהה, האם יכול להדליק את החנוכיה בחלון, או שמא הואיל וזו קומה גבוהה לא יבחינו בכך העוברים והשבים וידליק בפתח?

דצמבר 8, 2023

מי שדר בקומה גבוהה, מצד ההלכה יכול להדליק בכל גובה, ואפילו בקומה מאה. כי בזמן הזה מותר להדליק אפילו על השולחן בתוך הבית, ויהיה פירסום הנס לבני הבית. והטעם שהקלו בזה מפני הסכנה, כלומר היו תקופות שהיה זה דבר מסוכן להדליק חנוכייה בתוך הבית, ולכן חכמינו הקדושים תיקנו שיהיה אפשר להניח את החנוכייה על השולחן. 

ומה שאמרו חכמינו הקדושים שהחנוכייה לא תהיה גבוהה יותר מעשרים אמה, הפירוש הוא שבתוך הבית היא לא תהיה גבוהה יותר מעשרים אמה, אך מה שהבית הוא גבוה מקרקע רשות הרבים, אין בזה כלום. אולם אם החנוכייה תהיה גם בתוך עשרים אמה לקרקע רשות הרבים יהיה בזה פרסום הנס גדול יותר, אך גם אם היא גבוהה יש בזה פרסום הנס. 

ובפרט, כאשר יש דירות בבניינים שממול הבניין שבו הם דרים, שבוודאי יש פירסום הנס, מצד הדיירים, שגרים בבניינים שממול ביתם, שהם רואים את החנוכייה והנס מתפרסם.

בודק...