מאמר לשבת

פרשת קרח

יוני 15, 2023

אשה בונה

דרשו חכמינו הקדושים על הפסוק, חכמת נשים בנתה ביתה, ואוולת בידיה תהרסנו, חכמת נשים בנתה ביתה, זו אישתו של און בן פלת, "ואוולת בידיה תהרסנו" זו אשתו של קורח. והביא אבא היקר את דברי חכמינו הקדושים שאמרו על אשתו של און בן פלת שאשתו הצילה אותו, כי כשהיא ראתה שבעלה הולם בעצת קורח ועדתו לחלוק על משה רבינו, אמרו לבעלה, אוי ואבוי לך, מה אתה עושה? איך אתה הולך לחלוק על משה רבינו? אולם און בן פלט התעקש שהוא כבר הבטיח להם שהוא איתם, ואיך הוא לא יבוא איתם?

והנה אשתו של און שהייתה צדקת, הבינה את השיבוש העצום שהוא נמצא בו, לחלוק על משה רבינו, ועוד הוא "חושב" בלבו, 'מה אני יעשה', אין ברירה, כבר הבטחתי, ועוד כהנה וכהנה דברי שטות לחלוק על משה ואהרן. הלכה והביאה יין חזק מאד, שמי ששותה ממנו, יכול להירדם יום שלם או יותר, וכשבאו אנשי קורח "הצדיקים" לקרא לאון בן פלת, ישבה אשתו של און בחוץ, והסירה את הכיסוי ראש, והתחילה לסרק את שערות ראשה, והם כאילו היו "צדיקים גדולים", ולא מתאים להם לעמוד שם בסיטואציה הזו, כי זה לא צנוע, ואז הם ברחו, כלומר לחלוק על משה רבינו ולמרוד בה' זה מותר, אבל לראות אשה בלי כיסוי ראש, צריך להיזהר, ה' יצילנו מהשיבוש והשקר.

ומנגד אמרו בגמרא הקדושה על אשת קורח שאמרה לו: ראה מה עשה משה הוא עצמו נעשה מלך, ואת אח שלו הוא שם כהן גדול לאחיינים שלו הוא נתן תפקיד של סגני כהונה. ומילים הללו עודדו את קרח לחלוק על משה ולכן אמרו בגמרא הקדושה שם, היינו דכתיב חכמות נשים בנתה ביתה – זו אשתו של און בן פלת, ואולת בידה תהרסנה – זו אשתו של קרח. יהי רצון שנזכה כולנו ללמוד נאשתו של און בן פלת ולא להחזיק במחלוקת שבת שלום ומבורך {מתוך "תורת רבנו יורם – במדבר}

הדפס מאמר
בודק...