מאמר לשבת

פרשת נצבים – וילך

כ"א אלול תשפ"ג

השפעת ההורים על קדושת ילדיהם

נאמר בפרשה אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם… טַפְּכֶם נְשֵׁיכֶם. ויש כאן רמז, אתם נצבים היום כולכם, אתם זה האבות, ובהמשך, גם טפכם ונשיכם, טפכם הם באים מכח נשיכם, כלומר מכוח המוליד, והעלה אבא היקר רבינו יורם אברג'ל, שאם ההורים מתנהגים בקדושה, זה משפיע קדושה על הילדים. ואם ההורים מתנהגים בזלזול, זה משפיע זלזול על כולם. ונתתי אל ליבי בסייעתא דשמיא להביא את דברי קודשו של אבא עטרת ראשינו רבינו יורם מיכאל אברג'ל, בדרשתו המופלאה שמסר לנשי ובנות ישראל הצדקניות לפני כשלושים שנה, ואמר שם אבא היקר בזה הלשון, זוג צריך להיות מורה דרך לבאים אחריו, רוב הבנות מחקות את אמא שלהן, רוב הבנים מחקים את אבא שלהם, שים לב אבא מעשן, בגיל שלוש עשרה ארבע עשרה הילד הולך עם קופסת סיגריות זו המציאות. אבא לוקח מהדבר הזה שלא מזכירים אותו בבית כנסת [סם], הבנים שלו גם יקחו אולי ילד יותר אולי פחות. אבא ישב אחרי הסורג גם הבנים ישבו אחרי הסורג, למה? בן מתאווה להיות כמו אביו. הבת אולי עם אבא שלה אין לה הרבה סודות אבל עם האמא היא יותר חופשיה, שהאמא היא טהורה, הבת נדבקת בדבר טהור, אפילו שלפעמים הבנות חרף גילם הצעיר עוברות דברים לא קלים, הם מתבטלים מול האור הגדול של האמא, חשוב שהאמהות יהיו כמו שרה רבקה רחל ולאה.

והוסיף אבא היקר ואמר בזה הלשון, חשוב שיהיה לבנות הקטנות מאיפה לקחת כוח, חשוב שהאמהות לטובתן תתעלנה מעל עצמן, בגלל מה שיש להן בבית, בגלל הסחורה הנפלאה, בגלל היהלומים שמסתובבים בתוך הבית, יש שם יהלומים של מיליארדים, לא כולם מודעים למה שהם מחזיקים בבית, לא הרבה הורים יודעים מה מסתובב להם בבית איזה פנינים יקרים, לא יודעים. יש בנות שיעדיהן להיות גדולות בדור בקדושה ובטהרה, ויש בנים שיכולים להיות פוסקי הדור והם גדלים לך בין הכיסאות בבית, חבל לך לקלקל את קדושתם בזלזול שאתה מקנה להם, צריך לשקול את המילים, כל הרמת קול, צריך חשיבות דעת.

החתם סופר עליו השלום לפי הילד היה יודע מי האבא, היה רואה ילד סתם אוכל מסטיק, ילד אוכל סוכריה, משחק גולות, היה אומר זה אבא שלו צדיק, היה יודע לפי הפנים שלו, רואה, אומר זה אבא שלו לא שומר שבת, איך היה יודע? פשוט, השכינה ששורה על הילד מעידה מאיפה הוא יונק את השכינה, הרוח רעה שעל הילד נראית מאיפה היא מגיעה, צריך למשוך על הילדים רוח הקודש, כמו שאמר הצדיק והחסיד האמיתי והאלוף דוד המלך עליו השלום "ורוח נכון חדש בקרבי", זה רוח של טהרה וקדושה בבית, והוסיף אבא היקר ואמר, אנחנו ככה רוצים להיכנס לכיפור באותה קדושה, באותה אווירה ניחוחה, באותה קבלת עול מלכות שמים, יום שבת קודש השנה יום כיפור יום אדיר, הוא ובני ביתו וכל אשר לו יכתבו בספר של הצדיקים עם הצדיקים שבצדיקים, כדי שכל אחד יהיה לו קל במשך השנה עם הילדים ובפרנסה, בבריאות עם השפע עם השמחה עם האהבת ה' ישתבח שמו עם הברכה שתהיה בתוך הבית, זה בזכות השיעור שאתן שומעות בתמימות ובישרות, וישתבח שמו, שלא מקפח שכר שום ברייה.

הדפס מאמר
בודק...