מאמר לשבת

פרשת מטות-מסעי

כ"ד תמוז תשפ"ג

צבאות ה'

הביא אבא היקר את דברי חכמינו הקדושים שביארו, אלף למטה אלף למה, למה כפל את הלשון "אלף למטה אלף למטה"? ללמד אותנו שעל כל אלף ששלח משה רבינו לצבא שלח כנגדם אלף לישיבה שיעסקו בתורה הקדושה, כי אותם שבצבא מגינים על העם בהשתדלותם הצבאית, ואותם שבישיבה מגינים על העם בכוח תורתם, וגם מגינים אלו על אלו, האלף שבצבא מגינים על אלף שבישיבה, והאלף שבישיבה מגינים על האלף שבצבא.

וכמו כן כתוב במדרש שמשה רבינו שלח עוד אלף שיתפללו על אחיהם בית ישראל שהמלחמה תעבור לשלום.

וכמו כן בדורות הנפלאים הללו, החיילים היקרים של עם ישראל עושים עבודת קודש במסירות נפש של ממש לכבוד ה' יתברך ולשלומם של כל עם ישראל, וכנגד זה יש אנשים יקרים שיושבים ועוסקים בתורה הקדושה במסירות נפש, משך כל היום כולו, ואלו מגינים על אלו, ואלו מגינים על אלו, ושניהם יחד מגינים על העם, ולכן אסור ללכת בזה אחרי יצר הרע שמנסה לזרות רוח בעיני האנשים ולגרום למחלוקת חס ושלום, אלא ידעו כולם שעם ישראל כולם בלי יוצא מן הכלל עושים את השליחות שה' יתברך נותן לעם ישראל, כל אחד בתפקיד שלו.

אבא מארי רבינו יורם אברג'ל אומר, שזה כמו אוטובוס, יש בן פורת יוסף בארץ הקודש אלפי אוטובוסים, ולכל אוטובוס יש את הקוו שלו, ואם יום אחד כל נהגי האוטובוסים יחליטו כולם לנסוע לייעד אחד, אותו הייעד יהיה עמוס בתחבורה אך לכל הארץ לא תהיה תחבורה, ולכן חשוב שעושים את השליחות הנכונה כל אחד בייעודו בשמחה ונחת.

הדפס מאמר
בודק...