מאמר לשבת

פרשת אחרי מות – קדושים

ז' אייר תשפ"ג

אומר לנו הקב"ה: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם"כלומר:'רצוני שתתאחדו זה עם זה ותתקדשו ביחד דוקא, ואם יהיה מי שיחשוב שאין שבאפשרותו להתאחד עם הזולת כיון שהוא גדול וקדוש וכו', הרי אני קדוש במידה כזו שהיא למעלה מהשגת אנוש, ובכל זאת משפיל אני את עצמי אליכם ונעשה אלוקיכם, על כן גם אתם תלמדו ממני ותשפילו עצמכם גם לפני מי שלפי דעתכם הוא קטן מכם ותתאחדו עימו'.

כי האחדות משרה שכינה על ישראל בזמן שנשמרים בה כל גדרי הקדושה והצניעות, ואז שורה ברכת ה' על ישראל, ומתקיים מה שנאמר: "ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך".

הקב"ה יריק עלינו שפע של ברכות וישועות בכל המצטרך, הן בגשמיות והן ברוחניות.

הדפס מאמר
בודק...